مدرک دوره آراستگی و تشریفات مسعود صیادی
190 بازدید

مدرک آراستگی و تشریفات 

کارگاه آموزشی آراستگی و تشریفات در کسب و کار و بیزینس یکی از مهمترین مهارت ها برای هر صاحب کسب کار و افرادیه ک می‌ خوان در یک کسب و کار موفق بشن، در این دوره مهارت های اصول درست پوشش در جلسات کاری ،در ادارات و بیزینس ها و همچنین در خصوص تشریفات اصول درست پذیرایی و همراهی مشتری و مهمان و نحوه رفتار درست برای ایجاد یک فضایی امن و مطمئن آموزش داده شد