مسعود صیادی

کوچ سطح یک کشوری

مسعود صیادی

مِنتُور کُوچ اَملاک و مستغلات

Button
دوره های طی شده ارتقاء و رشد شخصی

دوره های طی شده ارتقاء و رشد شخصی

مدارک

Button
مذاکره و فروش

مقالات و نکته ها

مذاکره و فروش

Button
تدریس

آموزش دوره های خصوصی و عمومی

تدریس

Button

کوچ توسعه فردی ،مِنتُور کُوچ اَملاک و مستغلات

بیزینس کوچینگ

Button

دنبال کردن در فضای مجازی

پروفایل ها

Button

+11

حوزه فروش
سال

+5

حوزه املاک
سال

+4

حوزه آموزش
سال

Icon

همین
حالا شروع کنیم

Button